Viewing entries tagged
Europe Holland Restricted

Comment

ILT publiceert incidentmeldingen drones 2012-2014

ILT publiceert incidentmeldingen drones 2012-2014

Nieuwsbericht | 23-06-2015

Er is een stijgende trend in het aantal incidentmeldingen waarbij onbemande luchtvaartuigen, veelal drones, betrokken zijn. Daarnaast neemt het professioneel gebruik van drones toe. Ook is het aantal overtredingen bij recreatieve gebruikers hoger dan bij beroepsmatige gebruikers. Dat blijkt uit een informatieblad over de incidentmeldingen met drones van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat op 23 juni 2015 is gepubliceerd.

Toename incidentmeldingen 
Het aantal incidentmeldingen is gestegen van 8 in 2012 naar 27 in 2014. De toename van het aantal meldingen houdt verband met het toegenomen gebruik van drones. Deze toename is ook te zien aan de stijgende lijn in aanvragen van project- en bedrijfsontheffingen de afgelopen jaren. Melders van incidenten zijn voornamelijk de bemande luchtvaart en professionele dronegebruikers zelf. De incidentmeldingen worden onderverdeeld in eenzijdige incidenten  (waarbij één luchtvaartuig is betrokken) en tweezijdige incidenten (hierbij zijn meerdere luchtvaartuigen betrokken).

Bij eenzijdige incidentmeldingen gaat het voornamelijk om beroepsmatige dronegebruikers. Bij 11 van de 13 eenzijdige incidenten in 2013 en 2014 was sprake van een crashlanding, die plaats vond binnen de veiligheidszone van 150 m afstand tot mensen, bebouwing en wegen. De veiligheidszone lijkt dus zowel noodzakelijk als afdoende.

Sinds 2012 heeft de ILT 36 incidentmeldingen ontvangen waarbij meerdere luchtvaartuigen betrokken waren. De meeste incidenten werden gemeld door general aviation en laagvliegende beroepsluchtvaart, die bij de incidenten betrokken waren. Zeer waarschijnlijk ging het hier om incidenten met recreatieve dronegebruikers.

Overtredingen 
Sinds 1 juli 2013 riskeren bestuurders van drones die zich niet aan de regels houden een proces-verbaal van de politie. In 2013 en 2014 legde de politie 30 keer een proces-verbaal op. Het ging dan om overtredingen als het vliegen zonder klaring van de plaatselijke luchtverkeersleiding, beroepsmatig vliegen zonder ontheffing, vliegen in de nacht of bij weinig zicht en vliegen boven mensen en bebouwing. Het aantal bekeuringen voor modelluchtvaartuigen en recreatieve dronegebruikers ligt aanzienlijk hoger dan voor beroepsmatige gebruikers.

Plaats in het luchtruim 
De meeste incidenten vinden plaats in luchtruimklasse G, waar geen toestemming van de luchtverkeersleiding nodig is. Een risico is dat vliegers in een klein vliegtuig of een helikopter zich soms niet realiseren dat modelvliegers tot 300 m boven grond of water mogen vliegen. Soms komt het ook voor dat vliegers van bemande vliegtuigen uit nieuwsgierigheid komen kijken naar een activiteit van een beroepsmatige dronevlieger. Omdat dronevliegers voorrang moeten verlenen aan andere luchtvaart, kan dit een verstoring van hun activiteiten opleveren en daarmee voor mogelijk risicovolle situaties zorgen. 

Infoblad Drones_tcm334-366571_Pagina_1.png

   

Comment