Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 2 maart 2015 een brief gestuurd gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal die mede ondertekend is door De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,  en De Minister van Economische Zaken.

Hierin hebben ze een uiteenzetting gedaan over hun voornemens ten aanzien van het beleid naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en DocumentatieCentrum).

Op basis van deze brief is het Ministerie van Veiligheid en Justitie voornemens om het kabinetstandpunt op aantal onderwerpen verder uit te werken waarin de ‘kansen’ en ‘bedreigingen’ van het inzetten van drones wordt toegelicht.

Een aantal van die punten wordt hier kort toegelicht:

<artikel wordt verder geupdate>

Comment